Sikkerhed

Videoovervågning

Alle vores områder og lokaler er videoovervåget 24 timer i døgnet

Privat hængelås

De enkelte depotrum er aflåst med din egen hængelås – så kun du har adgang!

Løbende opsyn

Der bliver løbende holdt opsyn med lokalerne af boxdepotets medarbejdere 

Forsikring

Din indboforsikring dækker ofte opmagasinerede effekter på anden adresse – bare du informerer dit forsikringsselskab

Nøglebrik

Du får udleveret din egen personlige nøglebrik til Boxdepotet, der giver dig adgang til vores områder