Book et depotrum med
gulvvarme i Hedensted

Kassper: Vi har også et depotrum til dig

Booking & priser for opmagasinering Hedensted

Boxdepotet Hedensted er vores seneste afdeling for self-storage og opmagasinering Hedensted. I vores moderne depotrumsfaciliteter kan du opmagasinere møbler eller opbevare de ting, du ikke har plads til derhjemme. I vores depotrum Hedensted er der mulighed for at opbevare alt lige fra skiene, vintertøjet, børnenes legetøj og til malerier, bogsamlinger, værktøj, fælge og dæk og meget mere. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Alle vores depotrum Hedensted er opvarmet med gulvvarme med en fast temperatur på 10-15 grader. Dine ting opmagasineres derfor både tørt og sikkert i lagerbygningen, der er specielt tilpasset og indrettet for optimal opbevaring i depotrum. Når du tager ting ud af dit depotrum efter opmagasinering Hedensted, kan du derfor glæde dig over at dine ting ikke er medtagne af fugt, skimmel eller dårlig lugt. 

Boxdepotet Hedensted ligger lige midt imellem Vejle og Horsens, og kun 3 minutter fra motorvejsafkørsel 58 Hedensted. På den måde er det nemt at komme til dit depotrum Hedensted, når du alligevel er ude at køre.

Kan du ikke finde den rumstørrelse, du har brug for, eller er vi helt booket ud i en periode, kan du måske finde det ønskede depotrum i en af vores andre afdelinger. Se dine muligheder her.

Rumberegner
Du har brug for ca. 0 m3

3. Tilvalg


HAR DU BRUG FOR AT LÅNE EN TRAILER?
Ved booking af trailer accepteres nedenstående
Jeg er som låner af traileren bekendt med at traileren kun må benyttes til flytning af opbevarede effekter i mit depotrum, eller til flytning af effekter som skal opbevares i mit depotrum. Husk evt. adapter.

Betingelser for lånetrailer
  1. Traileren må kun føres af de i nærværende aftale navngivne personer. Boxdepotet er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lånte. Boxdepotet er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser mv. som måtte skyldes funktionssvigt af det lånte. Boxdepotet er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.
  2. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Traileren skal tilbageleveres til Boxdepotets´s plads samme dag den lånes inden kl. 22.00, og i samme stand som ved modtagelse. Låneaftalen kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist kan medføre et gebyr på 300,- kr. per dag. Låner erklærer sig indforstået med, at Boxdepotet i tilfælde af låners manglende tilbagelevering, kan sætte sig i besiddelse af traileren og for lejers regning eller alternativt via en fogedforretning.
  3. Den udlånte trailer er forsikret af Boxdepotet. Såfremt låner har beskadiget autotraileren, er Boxdepotet berettiget til at få dækket de hermed følgende omkostninger hos låner. Herunder Boxdepotets selvrisiko under forsikringen. Låner forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.
  4. Eventuelle udgifter for låner pga. uheld er Boxdepotet uvedkommende. Låner er desuden ansvarlig for evt. overtrædelse af færdselslovens bestemmelser.
  5. Låner har ved modtagelsen af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særlig med hensyn til signal – og tegngivningsapparater samt lygter.
  6. Det påhviler låner at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. VIGTIGT: Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.
  7. I tilfælde af tvister angående låneforholdet bestemmer Boxdepotet hvilken Ret der anvendes som værneting. Ved lån af trailer i Hadsten (Retten i Randers), ved lån af trailer i Horsens og Hedensted (Retten i Horsens), ved lån af trailer i en af afdelingerne på Fyn (Retten i Odense).

Giv os en anmeldelse

Depotrum til alle behov

Uanset hvor meget, du skal have opbevaret, har vi et depotrum Hedensted, der dækker dine behov. Størrelsesmæssigt går vores depotrum fra ca. 5 m3 og helt op til over 20 m3. Hvis du på et tidspunkt får brug for mere eller mindre opbevaringsplads, hjælper vi dig naturligvis gerne med at finde et større eller mindre depotrum, så rummet altid passer med det antal effekter, du har i opmagasinering Hedensted. Det bliver derfor ikke nemmere at opmagasinere ting hos Boxdepotet Hedensted.

For mange er det svært at finde ud af, hvor meget plads, de egentlig har behov for. Benyt vores rumberegner, som hjælper dig med at beregne, hvor mange kubikmeter, du skal bruge. 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte vores afdeling i Hedensted

Boxdepotet-Kassper-Kundeservice_opmagasinering Hedensted

Flotte opbevaringsrum med gulvvarme

Afdelingen i Hedensted indeholder ca. 110 depotrum med gulvvarme og er beliggende i nyindrettede lagerbygninger. Der er installeret gulvvarme i samtlige depotrum, så dine ting opbevares tørt og godt. Uanset hvor meget du skal have opbevaret, har vi et depotrum, der dækker dine behov.

Det kan være svært at regne ud hvor meget ens ting præcist vil fylde i et depotrum. Prøv vores rumberegner, der nemt hjælper dig med at beregne, hvor mange kubikmeter, du skal bruge. Skulle dit behov for opbevaring ændre sig, så du skal bruge mere eller mindre plads, hjælper vi dig med at finde et andre depotrum. Her på siden kan du se, hvilke depotrum der er ledige.

Du har fri adgang mellem kl. 6.00 og 22.00

Der er fri adgang til dit depotrum Hedensted alle ugens dage mellem kl. 6-22. Du får udleveret en nøglebrik, som du skal bruge til at få adgang til Boxdepotets indendørsområde. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi lukket om natten. Det er kun dig, der har adgang til dit depotrum. Derfor skal du også selv medbringe en lås til dit opbevaringsrum. Hvis du ikke har eller har glemt at medbringe en hængelås eller lignende, kan du købe en sikkerhedslås hos os. Det er dit eget ansvar, at sørge for at dit depotrum er forsvarligt aflåst.

Sikkerhed og videoovervågning

Vi har videoovervågning både indendørs og udendørs. Hele afdelingen er videoovervåget, og der er tilknyttet vagtværn, således at du er sikret de bedste betingelser for sikker opmagasinering Hedensted. Desuden bliver der løbende holdt opsyn med området af Boxdepotets medarbejdere. Når det omhandler opmagasinering i Hedensted hos Boxdepotet, kan du være sikker på en høj sikkerhed.

Lån trailer uden
ekstra omkostninger

Når du lejer et opbevaringsrum hos Boxdepotet Hedensted, har du mulighed for at låne en trailer gratis til flytning af dine ejendele. Du booker traileren her på siden.

Boxdepotet_trailer_booking_lånetrailer
Scroll til toppen

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Boxdepotet-Kassper-Kundeservice_opmagasinering Hedensted